Thi công lắp đặt tấm trần trang trí tại Ngô Gia Tự- Long Biên