bột dính thạch cao

Hiện nay trong các công trình đang thi công, các đội thợ vì lợi nhuận mà không tuân thủ đúng các kỹ thuật để thi công phào chỉ thạch cao. Với việc không sử dụng bột dính phào, các đội thợ chỉ bắn đinh và dùng bột thạch cao khi thi công...
0 Comment | Posted By